Informatie Lotuskring Delfland

Het bestuur

Voorzitter: mevrouw Petra Koster
Penningmeester: de heer Chris Hageraats
Secretaris: de heer Edwin Rengelink
Co÷rdinator vacature
Studieleider: de heer Edwin Rengelink

Correspondentieadres:
Lotuskring Delfland
p/a Oranje Nassauplein 30
2635 HZ  Den Hoorn
giro:   NL31INGB0003408527
website: www.lotusdelfland.nl
email: info@LotusDelfland.nl
KvK: 27373401

Wilt u ons iets doorgeven? Noteer uw opmerkingen in onderstaand venster en klik op "verzenden".